We are currently seeking for a Private banker to join our team in Belgium. Click below to read the job description in either French or Dutch

Invest4Growth Asset Management is een dynamische onderneming die zich onderscheidt van de grote spelers door een aparte benadering op het vlak van vermogensbeheer, gebaseerd op fundamentele analyse en zonder beïnvloeding van enige benchmark. We bieden een persoonlijke aanpak en staan dicht bij onze cliënten.

Om de verdere uitbouw te realiseren zijn we op zoek naar Private Bankers voor de regio België.

Als Private Banker verwachten we van jou een aantal taken:

 • Je staat in voor de opbouw van een eigen cliëntenportefeuille door het actief benaderen van potentiële cliënten waarbij je kan steunen op een uitgebouwd netwerk
 • Je begeleidt je cliënten en houdt regelmatig contact met hen
 • Je analyseert de noden en verwachtingen van je cliënten zodat je de best mogelijke oplossingen kan aanbieden
 • Je bent uiteraard het aanspreekpunt voor je cliënten, maar je kan op ons team steunen om tegemoet te komen aan de verwachtingen van je cliënten

Hiervoor zijn we op zoek naar een professional.

 • Je beschikt over een professionele ervaring in beleggingen en portefeuillebeheer
 • Je bent commercieel ingesteld, waarbij je de vragen en de noden van je cliënten correct kan inschatten.
 • Je kan autonoom werken en je hebt het profiel van een dynamische ondernemer
 • Je beschikt over sterke communicatievaardigheden en kan complexe financiële aangelegenheden op een eenvoudige manier overbrengen.
 • Je hebt het talent om op een efficiënte en snelle manier sterke klantenrelaties uit te bouwen.

Wat bieden we je aan?

 • Een informele, dynamische omgeving in een innovatieve onderneming
 • De mogelijkheid om je te ontplooien als een echte zelfstandige
 • Een zeer ruime autonomie
 • De mogelijkheid om je eigen team samen te stellen
 • Een vergoeding in verhouding tot uw successen, zonder beperking

Waar en hoe solliciteren?

Uw CV samen met de motivatiebrief kunnen verstuurd worden naar: info@i4gam.com

Invest4Growth Asset Management est une entreprise dynamique qui se distingue des principaux acteurs de marché par une approche différente de la gestion d’actifs, basée sur une analyse fondamentale et sans influence d’aucun indice de référence. Nous proposons une approche personnelle et sommes proches de nos clients.

Afin de poursuivre notre expansion, nous recherchons des banquiers privés pour la Belgique.

En tant que Private Banker :

 • Vous êtes en mesure de développer votre portefeuille clientèle par vos propres moyens.
 • Vous développez un réseau de relations professionnelles susceptibles d’aboutir à la conclusion de nouvelles affaires
 • Vous établissez une relation de confiance privilégiée avec vos clients. Vous analysez les besoins et les attentes de vos clients afin d’offrir les meilleures solutions possibles tout en bénéficiant de l’assistance de notre équipe de gestionnaires.

Pour cela, nous recherchons un professionnel de la finance :

 • Vous avez une expérience professionnelle dans le domaine de la gestion de portefeuille et des produits financiers
 • Vous êtes commercial dans l’âme, et vous êtes en mesure d’interpréter correctement les questions et les besoins de vos clients.
 • Vous aimez travailler de manière autonome et vous avez la fibre entrepreneuriale
 • Vous disposez de compétences communicatives et vous êtes en mesure de présenter des concepts financiers complexes et spécialisés de manière simple, précise et concrète.
 • Vous avez le talent pour développer de solides relations avec vos clients de manière efficace et rapide.

Que vous proposons-nous ?

 • Un environnement informel et dynamique dans une entreprise innovante
 • L’opportunité de vous développer de manière indépendante
 • Une très large autonomie
 • La possibilité de constituer votre propre équipe
 • Une rémunération déterminée par vos succès, sans limitation

Où et comment postuler ?

Votre CV ainsi que la lettre de motivation peuvent être envoyés à : info@i4gam.com

CVs together with a letter of motivation can be forwarded to: info@i4gam.com